Lychees

 • STRATEGIA

  strategia [gr.], gł. dział sztuki wojennej, obejmujący teorię i praktykę przygotowania oraz prowadzenia wojny;

 • KREACJA

  kreacja [łac.], filoz. w metafizyce akt, za pośrednictwem którego /.../ powołuje się do istnienia świat z nicości (creatio ex nihilo);

 • PRODUKCJA

  produkcja [łac.], ekon. przekształcanie zasobów w dobra oraz rezultat tego procesu;


 • RELACJA

  relacja [łac.], mat., log. zależność zachodząca między niektórymi elementami danego zbioru A, oznaczenie R(x, y) lub xRy;

 • TALENT

  talent [łac. talentum gr. tálanton ‘ciężar’], największa jednostka wagowo-pieniężna używana w Asyrii, Babilonii oraz Grecji;

 • AUDYT

  kontrola, działania służące do stwierdzenia, czy właściwości wyrobu, przedmiotu, usługi, procesu itp.są zgodne z wymaganiami /.../

 • REGENERACJA

  odzyskiwanie wartościowych substancji, energii lub odtwarzanie niektórym materiałom ich pierwotnych właściwości;

 • COPYWRITING

  słowo, inform. ciąg symboli alfabetu języka formalnego wygenerowany przy użyciu gramatyki tego języka;

 • SOCIAL MEDIA

  społeczność mieszkająca w zwartej jednostce terytorialnej (wieś, osiedle), powiązana wspólnotą warunków życia, wspólnotą kultury;

 •